VPH i Càncer de coll uterí

VPH i Càncer de coll uterí

 1. Què és el virus de papil·loma humà?
  Una família de virus de més de 100 tipus dels quals 40 tipus s’han aïllat en el tracte genital inferior femení, essent el causant de lesions cervicals (displàsies), berrugues genitals i càncer de cèrvix uterí
 2. Com es contagia?
  El contagi és predominantment per transmissió sexual i, encara que la major part d’aquestes infeccions es resolen espontàniament, la seva persistència es relaciona amb el càncer de coll uterí
 3. Quins són els factors de risc de contagi?
  L’edat i la conducta sexual (múltiples parelles) són els factores de risc més importants
 4. Com es pot prevenir el càncer de coll uterí?
  Per tal de prevenir el càncer de coll uterí, disposem de la vacuna de papil·loma que cobreix els virus més importants relacionats amb el càncer cervical
 5. Cribratge del Càncer de coll uterí: Citologia
  El cribratge cervical té com a objectiu detectar de manera precoç les lesions que puguin progressar a càncer i es realitza amb a citologia i/o el test de VPH
 6. Quan s’ha d’iniciar el cribratge?
  Es recomana iniciar el cribratge als 3 anys després de la primera relació sexual