La vasectomia sense bisturí

La vasectomia sense bisturí

Què és la vasectomia sense bisturí?

La vasectomia sense bisturí és una intervenció sense incisió quirúrgica per a dur a terme l’extirpació parcial dels conductes deferents, que són els tubs que transporten els espermatozous fora dels testicles.

A diferència d’una vasectomia tradicional, en la que s’utilitza bisturí, aquesta tècnica es realitza amb pinces de fixació, que provoquen l’obertura de la pell separant les seves fibres sense tallar-les. L’avantatge és que els pacients presenten molt menys dolor i sagnat durant la intervenció, i també menys hematomes, infeccions i d’altres possibles complicacions postoperatòries. D’altra banda, com que no es fan talls, no queden cicatrius.

Perquè es realitza?

La vasectomia és un dels mètodes anticonceptius més senzills i efectius. Es sotmeten a aquesta intervenció els homes que no volen tenir fills i volen un tractament definitiu.

La vasectomia sense bisturí es realitza per ser menys invasiva i amb menys riscos i sagnat, però amb la mateixa efectivitat.

En què consisteix?

La vasectomia sense bisturí consisteix en impedir que els espermatozous es desplacin pels conductes deferents. Es fan servir unes pinces específiques dissenyades per a separar la pell y exterioritzar aquests conductes, de forma que la vasectomia es realitza de forma menys traumàtica, sens talls com en la vasectomia convencional amb bisturí.

Preparació per a la vasectomia sense bisturí

En ser un tractament mínimament invasiu i sense anestèsia general, no necessita d’una preparació especial prèvia. El pacient haurà d’informar a l’especialista sobre els medicaments que pren, sobre tot els anticoagulants i els que controlen la pressió arterial.

Cura després de la intervenció

La recuperació després de la vasectomia sense bisturí acostuma durar uns quants dies, durant els quals el pacient pot notar l’escrot inflat i alguna molèstia. Podrà incorporar-se a la feina entre 1 i 3 dies després de la operació. Pel que fa a l’activitat física i esport pot necessitar uns dies més. El pacient pot tenir relacions sexuals normalment una setmana després de la intervenció.

Alternatives a la vasectomia sense bisturí

La principal alternativa a aquesta intervenció és la vasectomia convencional, que es realitza amb bisturí i, per tant, realitzant un tall en els conductes deferents. Els resultats són igualment eficaços, encara que és una tècnica que requereix de punts i presenta un risc més gran de sagnat i un postoperatori més dolorós.

D’altra banda, existeixen altres mètodes anticonceptius per a evitar tenir fills, com els preservatius però no són de caràcter definitiu.