Fecundació in vitro

En què consisteix?

La Fecundació In Vitro (FIV) és el tractament que ens permet obtenir òvuls i espermatozous, i fecundar-los al laboratori. Aquest procés consta de 6 fases:

  1. Fase d’estimulació

En aquesta etapa es pretén estimular els ovaris perquè augmenti el nombre de fol.licles i obtenir el màxim d’oòcits en condicions òptimes. Hi ha un control del procés mitjançant ecografies i analítiques hormonals. Aquesta fase pot durar entre 12 i 15 dies.

2. Punció fol·licular

Consisteix en aspirar el liquid fol.licular per després al laboratori extreure’n els oòcits. Es realitza sota sedació en un quiròfan i dura aproximadament entre 15 i 20 minuts.

3. Fecundació

El mateix dia que es realitza la punció, la parella masculina de la pacient ha d’obtenir la mostra de semen que utilitzarem per fecundar. Aquesta fecundació es pot fer de manera convencional (sense cap altra manipulació que posant en contacte els òvuls i els espermatozous) o bé fer un ICSI (introduint directament un sol espermatozoide dins l’òvul).

4. Fase de cultiu

Un cop s’han fecundat correctament els òvuls, es fa un seguiment dels embrions obtinguts valorant el seu desenvolupament.

5. Transferencia embrionaria 

Aquesta etapa consisteix en transferir dins l’úter de la pacient el o els embrions. Es un procés indolor, es realitza al mateix quiròfan sense anestèsia i acostuma a durar entre 10 i 15 minuts.

6. Vitrificació

En cas que després de la transferència tinguem embrions de bona qualitat es procedirà a la seva vitrificació per poder ser utilitzats en un cicle posterior si fos necessari. L`avantatge d’usar aquests embrions es que la pacient no ha de tornar a passar per les fases d’estimulació i punció.

En quins casos està indicada?

  • Absència o obstrucció de les trompes de Fal.lopi.
  • Semen amb alteracions en el nombre, la forma i / o la mobilitat dels espermatozous.
  • Endometriosi.
  • Alteracions de l’ovulació.
  • Edat avançada.
  • Error de tècniques anteriors per al tractament de l’esterilitat, per exemples IAC fallides.

FIV amb semen de Donant:

  • Dones sense parella masculina.
  • Homes amb alguna anomalia genètica.
  • Homes sense espermatozous o amb la seva qualitat molt compromesa.

Els nostres tractaments

Vols contactar amb nosaltres?
Si vols rebre més informació sobre els nostres serveis o prefereixes concertar una cita, posa't en contacte amb nosaltres.